برنامه تمرین ساق پا با سیستم تمرین Y۳T – هفته اول

این هفته برای شما برنامه تمرین هفته اول ساق پا سیستم تمرین Y3T را آماده کردیم، تقریبا هفته اول تمامی برنامه تمرین‌های سیستم تمرین y3t به گونه ای طراحی شده که تعداد حرکات کم و تعداد تکرار پایین آن شما را مجذوب کرده و برنامه تمرین ساق پا این سیستم تمرین هم از این قاعده مستثنا نیست و در انتخاب وزنه‌ها آزاد هستید و می‌توانید رکورد خود را زده و حتی فراتر هم قدم بگذارید. فراموش نکنید که کاملا مسیر برنامه تمرین را پیش ببرید و حتما زمان استراحت بین هر ست و سرعت تکرار را طبق برنامه رعایت کنید تا حداکثر نتیجه را از تمرین خود بگیرید، اگر هنوز تاکنون با این سیستم تمرین آشنا نشده‌اید پیشنهاد میکنم این مقاله را حتما مطالعه کنید.

با این برنامه تمرین چرخه ۳ هفته‌ای سیستم تمرین Y3T به اتمام رسید و تنها عضله‌های ساعد و شکم باقی‌مانده که اگر از برنامه‌های تمرین قرارداده شده استقبال شود قرار خواهیم داد.

ساق پا ایستاده با دستگاه

  • ۴ ست گرم کردن
  • ۳ ست ۸ تا ۱۰ تکرار

 

ساق پا نشسته با دستگاه

۳ ست ۸ تا ۱۰ تکرار

 

زمان استراحت بین هر ست: ۶۰ تا ۷۵ ثانیه.

سرعت تکرار: ۳ ثانیه از نقطه اوج دامنه حرکت تا نقطه شروع زمان ببرد.

سرعت تکرار در این برنامه تمرین مانند دیگر برنامه‌های این سیستم تمرین مهم است و اجازه دهید فیبرهای عضلانی به خوبی در انجام هر تکرار وارد شوند.

آموزش حرکات تمرینی