حداکثر ضربان قلب

زمانیکه تمرینات هوازی با هدف چربی سوزی انجام می‌دهید، شما می‌خواهید ضربان قلبتان در محدوده ۶۵ – ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب باشد. اگر هدفتان افزایش استقامت و ظرفیت هوازی باشد هدف شما ۸۵% خواهد بود.

حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

محاسبه حداکثر ضربان قلب

سن


حداکثر ضربان قلب شما: ؟


95% حداکثر ضربان قلب 70% حداکثر ضربان قلب
90% حداکثر ضربان قلب 65% حداکثر ضربان قلب
85% حداکثر ضربان قلب 60% حداکثر ضربان قلب
80% حداکثر ضربان قلب 55% حداکثر ضربان قلب
75% حداکثر ضربان قلب 50% حداکثر ضربان قلب

میزان تپش قلب، بطور میانگین ۷۰ برای آقایان و ۷۵برای بانوان است.

راه‌های محاسبه ضربان قلب گذاشتن دو انگشت اشاره و میانی بر روی رگ بالای مچ دست چپ و یا بر روی شریان گردن می‌باشد اما نباید بیش از حد فشار وارد کرد. از انگشت شصت استفاده نکنید زیرا این انگشت به خودی خود ضربان داشته و بمدت یک دقیقه انگشتان خود را بر روی رگ نگه‌داشته و یا بمدت ۳۰ ثانیه قرار داده و عدد بدست آمده را ضربدر ۲ نمایید.