چربی مورد نیاز روزانه

چربی یک ماده غذایی ضروری برای مورد نیاز برای سلامت کلی بدن می‌باشد، بصورت خلاصه، بدن برای انجام درست فعالیت‌های خود نیاز به چربی دارد و اگر کمتر از میزان مورد نیاز مصرف کنیم برخی از این فعالیت‌ها بدرستی انجام نمی‌شوند. برای محاسبه چربی مورد نیاز روزانه از محاسبه‌گر زیر استفاده کنید.

حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

محاسبه چربی مورد نیاز روزانه

سن
جنسیت
قد
وزن
هدف
میزان فعالیت

چربی نه تنها یک منبع انرژی برای بدن است بلکه مسئول سوخت و ساز هر سلول در بدن ما و تنظیم بسیاری از فرآیندهای بدن ما می‌باشد. بنابراین، سلامت سلول‌های بدنمان و کل بدنمان وابسته به مولوکول‌های چربی است.