میزان درشت مغذی روزانه

رژیم غذایی انعطاف پذیر به معنای محاسبه میزان درشت مغذی به گرم به جای محاسبه کالری است. با استفاده از محاسبه گر زیر نسبت ایده‌آل پروتئین، کربوهیدرات و چربی را محاسبه کنید.

حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

محاسبه میزان درشت مغذی روزانه

سن
جنسیت
قد
وزن
هدف
سطح فعالیت

برای دهه‌ها، میزان کالری دریافتی روزانه پایان داستان بود، حضور در محدوده کسری کالری باعث کاهش وزن می‌شود و افزایش مقداری کالری باعث افزایش وزن می‌شود. این رویکرد برای بعضی افراد کار می‌کرد، اما برای برخی دیگر به محدود شدن، بی نتیجه و در نهایت فاجعه‌آمیز بود.

این موضوع تا زمانی ادامه داشت که شخصی سوالی اساسی پرسید: «چه می‌شود اگر کالری تنها آغازگر داستان باشد؟»

در واکنش به این سوال رویکردی به نام «رژیم غذایی انعطاف پذیر» مطرح شد و طوفانی در دنیای تناسب اندام شکل گرفت. پس از معرفی این رویکرد رژیم غذایی مبتنی بر محدودیت بر خوردن برخی غذاها به نظارت بر مصرف مواد مغذی جایگزین شد.

آیا این روش جایگزین عالی و بی نقص است؟

قطعا خیر، اگرچه ایده اصلی رژیم غذایی انعطاف پذیر ساده بنظر می‌رسد. اما اصول کلیدی تغذیه‌ای در آن وجود دارد که در صورت عدم یادگیری صحیح موارد موجب اشتباه در انجام آنها می‌گردد. اگر تمامی اصول بدرستی انجام شود ممکن است نسبت به دیگر رویکردها اثر بخش‌تر و رعایت انجام آن راحت‌تر باشد.

با این حال اگر بتازگی تغذیه سالم و یا بدنبال امتحان رویکردی جدید هستید، اطلاعاتی که در ادامه خواهیم گفت به شما در یادگیری بهتر درشت مغذی‌ها کمک خواهد کرد.