اندازه های ایده آل بدن

محاسبه‌گر اندازه های ایده آل بدن براساس ساختار استخوانی بدن است، برای شروع متر خیاطی را بردارید و اندازه‌های مچ دست و پا را بدرستی گرفته و در محاسبه‌گر وارد کنید.

حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

اندازه‌های ایده‌آل بدن

سایز مچ دست سایز مچ پا
انتخاب واحد اندازه‌گیری


اندازه‌های ایده‌آل بدن شما:


سایز دور سینه سایز دور شانه
سایز دور گردن سایز دور کمر
سایز دور بازو سایز دور ساعد
سایز دور ران سایز دور ساق پا