انرژی کل مصرفی روزانه

انرژی کل مصرفی روزانه که با علامت اختصاری TDEE نمایش داده می‌شود بیان کننده میزان کالری مصرف شده در طول روز می‌باشد.

معادله MIFFLIN ST. JEOR

آقایان:

 ۱۰ x وزن (kg) + 6.25 x قد (cm) – 5 x سن (year) + 5

بانوان:

۱۰ x وزن (kg) + 6.25 x قد (cm) – 5 x سن (year) – 161

فعالیت متوسط (تمرین متوسط/ فعالیت ورزشی ۳ – ۵ روز/ هفته): میزان متابولیسم پایه ضربدر ۱٫۵۵

حتما کیبورد تلفن همراه و یا کامپیوتر خود را به انگلیسی تغییر دهید.

محاسبه انرژی کل مصرفی روزانه

سن
جنسیت
قد
وزن
سطح فعالیت

اگرچه این محاسبه‌گر یک ابزار عالی است، اما کامل نیست. به خاطر داشته باشید عدد بدست آمده برآورد تقریبی می‌باشد. علاوه بر این، بسیاری از ما در مورد اینکه چند کیلو هستیم یا چه تمرینی انجام می‌دهیم بیش از حد یا تقریبا به متخصص دروغ می‌گوییم. پس به معنای ۱۰۰% دقیق بودن عدد نخواهد بود. عدد بدست آمده از محاسبه‌گر فوق برای شما خط شروعی خواهد بود اما بخاطر داشته باشید که برای همیشه این اعداد نخواهند.

میزان انرژی کل مصرفی روزانه به شما کالری مصرف شده در طول روز را بیان کرده و برای چربی سوزی ۱۵ – ۲۰ درصد از میزان کالری که از غذا دریافت می‌کنید را کاهش دهید تا چربی سوزی را شاهد باشید.

پس از اولین محاسبه به شما پیشنهاد می‌کنیم هر هفته با توجه به تغییر وزن بدنتان مجددا میزان انرژی کل مصرفی روزانه را محاسبه کنید تا کالری دریافت با توجه به نیاز واقعی بدنتان باشد و در مسیر چربی سوزی قرار داشته باشید.