درد شدید ساعد در حرکات جلوبازو و درمان

بسیاری از دوستان از این مساله شکایت دارند که در هنگام حرکت جلوبازو(هالتر ایستاده، جفت دمبل نشسته، هالتر لاری و …) درد شدیدی در ناحیه داخلی ساعد خود احساس میکنند و این درد بعد از انجام حرکت نیز ادامه دارد و حتی گاهی چند روز طول میکشد تا این درد از بین رود.

ریشه یابی:

ابتدا باید به این مساله توجه کرد که این درد استخوان نیست و کاملا عضلانی و وریدی است و دلیل این مساله ضعف قسمت ساعد میباشد.

بعضی ها سوال میکنند که چرا این درد گاهی رخ میدهد و گاهی نه، جواب این مساله سبک و سنگین بودن وزنه های انتخابی است.

چرا وزنه سنگین موجب درد میشود:

هنگامی که شما از وزنه ای که از ظرفیت ساعد شما خارج است برای حرکت جلوبازو استفاده میکنید نمیتوانید هالتر را بخوبی در دست گرفته و در نتیجه تلاش برای ادامه حرکت موجب خم شدن مچ دست به بالا و یا آویزان شدن آن است که این مساله موجب کشیدگی، انقباض و انبساط نادرست عظله میشود و درد شدید را به دنبال خواهد داشت.

درمان:

درمان این مشکل به خود شما بستگی دارد و با مچ بند قابل حل نیست.

برای درمان شما میتوانید از حرکات مختلف ساعد و مچ برای قویتر کردن آن قسمت استفاده کنید، و مساله دیگر توجه به حالت قرارگیری مچ و ساعد در هنگام حرکت جلوبازوست، مچ باید کاملا در راستای ساعد قرار گرفته و هیچگونه خمیدگی نداشته باشد. درضمن اگر شما نمیتوانید بر روی این مساله تمرکز کنید با کم کردن وزنه این مساله حل خواهد شد.

محاسبه‌گر