امتیاز
9.1
از 10

فلای سینه با دمبل

 • نام انگلیسی: Dumbbell Flyes
 • سایر نام‌ها: فلای سینه دمبل روی میز تخت
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت فلای سینه با دمبل

توضیح انجام حرکت فلای سینه با دمبل

 1. بر روی یک میز تخت خوابیده و با هر دست یک دمبل بگیرید، هر دو دمبل را در مقابل سرشانه گرفته و کمی آرنج دستان خود را به بیرون خم کنید.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. دستان خود را مانند کمان کرده و نفس خود را به داخل دهید و به آرامی به دستان خود را باز کنید و توجه داشته باشید که عضلات سینه کشیده شود و کمترین فعالیت را عضلات بازو داشته باشند.
 4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین فلای سینه با دمبل

محاسبه‌گر