امتیاز حرکت
8.8
از 10

فلای بالا سینه با دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت فلای بالا سینه با دمبل

توضیح انجام حرکت فلای بالا سینه با دمبل

  1. ابتدا یک نیمکت با قابلیت تنظیم شیب انتخاب نموده و شیب را روی 30 درجه تنظیم کنید.
  2. دو دمبل را با دو دست خود گرفته و بر روی نشیمنگاه نیمکت نشسته و دو دمبل را بر روی بالای زانو قرار دهید و به کمک پاها و دستان در مقابل سینه آورید.
  3. در نقطه شروع باید دو دمبل موازی هم و در مقابل سینه قرار گرفته باشند و آرنج‌ها کمی خم شده باشند.
  4. حال درحالی که نفس خود را به داخل می‌دهید دستان خود را به آرامی پایین آورده و تا جایی که کف دستان در موازات عضله سینه قرار می‌گرد پایین آورید.
  5. پس از یک ثانیه مکث به آرامی در حالی که نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
chest - 1.gif
محاسبه‌گر