یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

فلای سینه با دستگاه (پروانه)

 • نام انگلیسی: Butterfly
 • سایر نام‌ها: Pec Deck ،Pec Deck Fly، پروانه
 • نوع حرکت: استقامتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت فلای سینه با دستگاه (پروانه)

توضیح انجام حرکت فلای سینه با دستگاه (پروانه)

 1. بر روی صندلی دستگاه نشسته و کمر خود را بر روی پد پشت قرار دهید و قوس کمر را حفظ کنید.
 2. دسته‌های دستگاه را گرفته به طوری که آرنج ها با زمین باید موازی باشند.
 3. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
 4. دسته‌ها دستگاه را به آرامی در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید به هم نزدیک کرده و در حین انجام حرکت عضله سینه را به خوبی منقبض کنید و در نقطه اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید.
 5. به آرامی در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع بازگردید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین فلای سینه با دستگاه (پروانه)