امتیاز حرکت
8.5
از 10

فلای سینه با دستگاه (پروانه)


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت فلای سینه با دستگاه (پروانه)

توضیح انجام حرکت فلای سینه با دستگاه (پروانه)

  1. بر روی صندلی دستگاه نشسته و کمر خود را بر روی پد پشت قرار دهید و قوس کمر را حفظ کنید.
  2. دسته‌های دستگاه را گرفته به طوری که آرنج ها با زمین باید موازی باشند.
  3. این نقطه شروع حرکت خواهد بود.
  4. دسته‌ها دستگاه را به آرامی در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید به هم نزدیک کرده و در حین انجام حرکت عضله سینه را به خوبی منقبض کنید و در نقطه اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید.
  5. به آرامی در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع بازگردید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین فلای سینه با دستگاه (پروانه)

محاسبه‌گر