امتیاز
8.7
از 10

پرس سرشانه نشسته با هالتر

 • نام انگلیسی: Barbell Shoulder Press
 • سایر نام‌ها: سرشانه هالتر پرس، پرس سرشانه هالتر
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: متوسط

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس سرشانه نشسته با هالتر

توضیح انجام حرکت پرس سرشانه نشسته با هالتر

 1. ابتدا یک صندلی دارای پشتی یا میز بالا سینه را به داخل رک اسکوات آورده تا به راحتی بتوانید هالتر را بلند کنید، سپس با توجه به قد خود هالتر را بر روی یک گیره قرار دهید و سپس صفحه هالتر با وزن مورد نظر را به آن اضافه کنید و با گیره ببندید.
 2. بر روی صندلی نشسته با حفظ قوس کمر، تکیه کامل، سر رو به جلو و حفظ موقعیت بدن با پاهای عمود بر زمین برای جلوگیری از تکان خوردن برای گرفتن میله آماده شوید.
 3. با فاصله بیشتر از عرض شانه میله هالتر را با دو دست طوری گرفته که پشت دست به سمت صورت شما باشد.
 4. حال با احتیاط هالتر را از جایگاه بیرون آورده و در بالا سر نگه‌دارید تا در راستای شانه باشد.
 5. این نقطه شروع خواهد بود.
 6. در حالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته هالتر را پایین آورده تا نزدیک به سرشانه برسد.
 7. پس از یک مکث کوتاه، درحالی‌که نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین پرس سرشانه نشسته با هالتر

محاسبه‌گر