امتیاز
8.3
از 10

کول با هالتر

 • نام انگلیسی: Upright Barbell Row
 • سایر نام‌ها: سرشانه پارویی با هالتر
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت کول با هالتر

توضیح انجام حرکت کول با هالتر

 1. ابتدا یک هالتر را گرفته، فاصله بین دستان باید کمتر از عرض شانه باشد، آرنج‌ها را کمی خم کنید و کمرتان باید صاف باشد.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، به کمک سرشانه هالتر را به سمت بالا بیاورید، آرنج‌ها باید به سمت طرفین بالا آیند حرکت را تا زمان نزدیک شدن هالتر به چانه ادامه دهید.
 4. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه
محاسبه‌گر