اینستاگرام بدنسازان در هفته ای که گذشت vol. 43

چند هفته‌ای است که بر اینستاگرام جوی آرام پا برجاست و سه عکس برتر بدنساز این هفته عبارتند از: تام کلمن، یکتا، عکسی از فتوشوت سال ۲۰۱۵ سرجی کنستانس که به تازگی در اینستاگرام به اشتراک گذاشته است و سومین عکس برای شان استند بریج میباشد.
این شما و ۲۰ عکس و ویدئو برتر بدنسازان در هفته ای که گذشت.

۱Tom Coleman

A post shared by Tom Coleman (@tomocoleman) on

۲Sergi Constance

A post shared by Sergi Constance (@sergiconstance) on

۳Shaun Standridge

A post shared by Plans📬WyckedShaun@gmail.com (@wycked_shaun) on

۴Gerardo Gabriel

A post shared by Gerardo Gabriel | IFBB Pro (@gerardo_gabriel) on

۵آریا صفایی

A post shared by Arya Saffaie IFBB PRO Olympian (@arya_ifbbpro) on

۶Artemus Dolgin

A post shared by Artemus Dolgin (@artemusdolgin) on

۷Ulisses Jr

A post shared by Ulissesworld (@ulissesworld) on

۸Simeon Panda

A post shared by Simeon Panda® (@simeonpanda) on

۹Tavi Castro

A post shared by TΛVI (@tavicastro) on

۱۰Steve Cook

A post shared by Steve Cook (@stevecook) on

۱۱Max Philisaire

A post shared by M Δ X | PHILISAIRE (@maxthebody) on

۱۲Ross Dickerson

A post shared by 🎥YouTube | Dickerson Ross (@dickersonross) on

۱۳Jeremy Potvin

A post shared by IFBB PRO Jeremy Potvin (@jeremypotvin_) on

۱۴Kai Greene

A post shared by Kai Greene (@kaigreene) on

۱۵Mike O Hearn

A post shared by Mike O'Hearn (@mikeohearn) on

۱۶Sadik Hadzovic

A post shared by Sadik Hadzovic (@sadikhadzovic) on

۱۷بنیامین جهرمی

A post shared by Benyamin Jahromi (@benyaminjahromi) on

۱۸Jeremy Buendia

A post shared by 3x Mr. Olympia Physique Champ (@jeremy_buendia) on

۱۹Lazar Angelov

A post shared by Lazar Angelov (@lazar_angelov_official) on

۲۰Joey Swoll

A post shared by Joey Swoll (@joeyswoll) on

محاسبه‌گر