امتیاز حرکت
8.6
از 10

پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر

توضیح انجام حرکت پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر

  1. برای شروع یک میله هالتر متوسط یا میله هالتر EZ را با دست‌های خود بگیرید بطوریکه انگشت‌های شصت در مقابل هم باشند، فاصله بین دست‌ها باید کمتر از عرض شانه باشد. پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.
  2. میله را بالای سر برده تا زمانیکه دست‌ها کاملا صاف شوند.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. با حفظ قسمت بالایی دست‌ها و آرنج‌ها در نزدیکی سر درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، از حالت عمودی که میله بالای سر قرار دارد به‌صورت نیم‌دایره پشت سر آورده و تاجایی دست خود را پایین آورید که عضله جلو بازو عضله روی ساعد را لمس کند. قسمت بالایی دست باید کاملا ثابت بوده و تنها ساعد در انجام حرکت از ناحیه آرنج خم می‌شود.
  5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آهسته میله را به نقطه شروع بازگردانید.
عضله سه سر پشت بازو

حرکات جایگزین پشت بازو هالتر ایستاده از پشت سر

محاسبه‌گر