امتیاز
9
از 10

پشت بازو دمبل جفت دست ایستاده


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت بازو دمبل جفت دست ایستاده

توضیح انجام حرکت پشت بازو دمبل جفت دست ایستاده

  1. برای شروع ایستاده فاصله پاها اندازه عرض شانه باشد و یک عدد دمبل را با جفت دستان خود بگیرید. دمبل را به آرامی با دو دست بالای سر خود برده تا دستانتان کاملا صاف شود.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، با حفظ دست‌هایتان در کنار سر، آرنج را بدون حرکت قسمت پایینی دست یعنی ساعد را به صورت عمود به پشت سر پایین آورده تا ساعد عضله جلو بازو را لمس کند.
  4. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
عضله سه سر پشت بازو

حرکات جایگزین پشت بازو دمبل جفت دست ایستاده

محاسبه‌گر