یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

پشت بازو سیم کش از پشت سر با طناب

 • نام انگلیسی: Triceps Overhead Extension with Rope
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سه سر پشت بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: سیم کش
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت پشت بازو سیم کش از پشت سر با طناب

توضیح انجام حرکت پشت بازو سیم کش از پشت سر با طناب

 1. ابتدا یک دسته طنابی به قلاب قرقره سیم کش متصل کنید و آن را در پایین‌ترین قسمت قرار دهید.
 2. انتهای دو طرف طناب را با دستان خود طوری بگیرید که پشت دستانتان سمت صورتتان باشد.
 3. با آرامی چرخیده و دستان خود در بالا و پشت سر خود ببرید و برای قرار گیری در نقطه شروع حرکت باید آرنج خود را خم کنید تا عضله ساعد، عضله بازو را لمس کند.
 4. این نقطه شروع خواهد بود.
 5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید آرنج خود را صاف کنید و یک ثانیه مکث کنید و عضله پشت بازو را منقبض کنید.
 6. حال نفس خود را به داخل داده و آرام به نقطه شروع باز گردید.
triceps - triceps.gif