امتیاز
9.3
از 10

پرس نظامی ایستاده

 • نام انگلیسی: Standing Military Press
 • سایر نام‌ها: پرس سرشانه نظامی، پرس سرشانه هالتر ایستاده
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس نظامی ایستاده

توضیح انجام حرکت پرس نظامی ایستاده

 1. ابتدا در رک اسکوات قرار بگیرید و وزنه‌های هالتر را متناسب با وضعیت جسمانی انتخاب کنید و فاصله دستان بیشتر از عرض شانه باشد و روی دستان باید در مقابل بدن باشد.
 2. زانوها را کمی خم کنید و هالتر را بالای سرتان نگه دارید و پاها را اندازه عرض شانه باز کنید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، هالتر را به آرامی پایین آورده تا نزدیک به استخوان گردن برسد.
 5. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین پرس نظامی ایستاده

محاسبه‌گر