امتیاز حرکت
8
از 10

پرس سرشانه با دستگاه

 • نام انگلیسی: Machine Shoulder (Military) Press
 • سایر نام‌ها: پرس سرشانه نظامی با دستگاه
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دستگاه
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس سرشانه با دستگاه

توضیح انجام حرکت پرس سرشانه با دستگاه

 1. ابتدا نشیمنگاه را با تناسب قدتان تنظیم کرده و سپس بر روی صندلی نشسته و وزن را انتخاب کنید.
 2. دسته‌ها را به صورت موازی گرفته و آرنج دستانتان را خم کنید و همچنین آرنج‌ها باید با کمر در یک راستا باشد.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به سمت بیرون می‌دهید، دستان خود را به سمت بالا برده و یک ثانیه در نقطه اوج حرکت مکث کنید.
 5. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین پرس سرشانه با دستگاه

محاسبه‌گر