امتیاز حرکت
8.1
از 10

زیر بغل خم با اسمیت


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل خم با اسمیت

توضیح انجام حرکت زیر بغل خم با اسمیت

  1. ابتدا وزنه مناسب را بر روی هالتر اسمیت دستگاه قرار داده و میله هالتر را تقریبا 5 سانتی‌متر پایین‌تر از زانو بر روی گیره قرار دهید.
  2. زانوهای خود را کمی خم کنید و با حفظ قوس کمر از قسمت پایین کمر به سمت جلو خم شوید تا تقریبا با زمین موازی شوید و سر را بالا نگه دارید.
  3. حال میله هالتر اسمیت را با دستان خود بگیرید(انگشتان شصت در مقابل هم باشند) و از گیره آزاد کنید و زمانی که در حالت آویزان میله را گرفتید، دست‌هایتان باید با زمین عمود باشد.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با حفظ موقعیت بدن و نگه‌داشتن آرنج‌ها در کنار بدن میله هالتر را لیفت کنید. به جز عضله کمر دیگر عضلات را در انجام این کار درگیر نکنید. در نقطه اوج حرکت برای یک ثانیه عضلات کمر را منقبض کنید.
  6. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
lats - middle-back.gif

حرکات جایگزین زیر بغل خم با اسمیت

محاسبه‌گر