امتیاز
8.7
از 10

زیر بغل خم با هالتر

 • نام انگلیسی: Bent Over Barbell Row
 • سایر نام‌ها: Bent-Over Row, Bent Over Row, Barbell Row، هالتر پارویی، زیر بغل پارویی، زیر بغل خم پارویی
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: میان کمر
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل خم با هالتر

توضیح انجام حرکت زیر بغل خم با هالتر

 1. یک هالتر را با دستان خود بطوریکه انگشتان شصت در مقابل هم باشند با اندازه عرض شانه فاصله بگیرید، زانوها را کمی خم کنید و با خم کردن پایین کمر، کمر را درحالیکه صاف است به سمت جلو مایل کنید تا تقریبا با زمین موازی باشید. اطمینان حاصل کنید که سر بالا باشد.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با حفظ موقعیت میله هالتر را لیفت کنید و آرنج را نزدیک بدن نگه‌دارید و تنها ساعد جابجا خواهد شد.
 4. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
lats - middle-back.gif
محاسبه‌گر