یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو نشسته با دمبل

 • نام انگلیسی: Seated Dumbbell Curl
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو بازو نشسته با دمبل

توضیح انجام حرکت جلو بازو نشسته با دمبل

 1. بر روی یک نیمکت یا صندلی که پشتی داشته نشسته و دو دمبل را با دست‌های خود گرفته و آرنج‌ها را در کنار کمر نگه دارید.
 2. مچ دست‌های خود را چرخانده طوریکه کف دست به سمت کمر باشد.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، بازوها را ثابت نگه‌داشته و همزمانیکه آرنج را خم کرده تا دست‌هایتان تا سرشانه بالا بیایند، مچ دست‌های خود را به بیرون چرخانده تا بیشترین انقباض نیز صورت یابد.
 5. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif

حرکات جایگزین جلو بازو نشسته با دمبل