امتیاز حرکت
9
از 10

جلو بازو هالتر

 • نام انگلیسی: Barbell Curl
 • سایر نام‌ها: جلو بازو با هالتر ایستاده
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

 • این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو هالتر

توضیح انجام حرکت جلو بازو هالتر

 1. در جای خود ایستاده و کمرتان صاف باشد و فاصله بین دو دست در زمان گرفتن هالتر باید به اندازه عرض سرشانه باشد. کف دستان باید به سمت صورت باشد و آرنج‌ها باید نزدیک به بدن باشند و همچنین پاها به اندازه عرض شانه باز باشند.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید و قسمت بالایی بازوها را ثابت نگه‌داشته‌اید، با خم کردن آرنج‌ها وزن‌ها را به سمت بالا آورده و تنها دوسر جلوبازو باید منقبض شوند.(در زمان انجام حرکت فقط ساعد‌ها حرکت می‌کنند)
 4. حرکت را تا رسیدن به بیشترین انقباض جلو بازو ادامه دهید.
 5. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif