یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو با هالتر EZ

 • نام انگلیسی: EZ-Bar Curl
 • سایر نام‌ها: جلو بازو میله EZ
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر EZ
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو بازو با هالتر EZ

توضیح انجام حرکت جلو بازو با هالتر EZ

 1. در حالیکه که صاف ایستاده‌اید و از قسمت عریض‌تر هالتر EZ را گرفته‌اید آرنج‌ها را نزدیک بدن نگه دارید.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، بازوها را ثابت نگه داشته با خم کردن آرنج‌ها میله هالتر EZ را به سمت بالا بیاورید. در انجام حرکت تنها ساعت حرکت خواهد کرد و عضله دوسربازویی باید منقبض شود.
 4. این کار را تا زمانی ادامه دهید که میله هالتر EZ  در مقابل سرشانه برسد و برای 1 ثانیه در این نقطه مکث کنید.
 5. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif

حرکات جایگزین جلو بازو با هالتر EZ