امتیاز حرکت
9.2
از 10

پرس سرشانه هالتر نظامی نشسته

 • نام انگلیسی: Seated Barbell Military Press
 • سایر نام‌ها: پرس سرشانه
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: شانه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: متوسط

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس سرشانه هالتر نظامی نشسته

توضیح انجام حرکت پرس سرشانه هالتر نظامی نشسته

 1. ابتدا نیمکت پرس سرشانه نظامی یا نیمکت تخت یا نیمکت بالا سینه که قابلیت تنظیم پشتی دارد را در میانه رک اسکوات قرار داده و هالتر در پشت نیمکت بوده و بر روی آن بنشینید و از حریف تمرین خود بخواهید تا هالتر را به شما بدهد و فاصله بین دستان باید بیشتر از عرض شانه بوده بطوریکه وقتی میله هالتر را پایین و در مقابل صورت می‌آورید زاویه 90 درجه بین ساعد و جلوبازو بوجود آید و نوع گرفتن میله هالتر باید بصورتی باشد که انگشتان شصت در مقابل هم باشند.
 2. میله هالتر را با رعایت محل قرار گیری دست به بالای سر ببرید.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی میله هالتر را تا استخوان ترقوه پایین آورید.
 5. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
عضلات شانه

حرکات جایگزین پرس سرشانه هالتر نظامی نشسته

محاسبه‌گر