امتیاز
9.2
از 10

پوش آپ یا شنا


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پوش آپ یا شنا

توضیح انجام حرکت پوش آپ یا شنا

  1. بر روی دو زانو ایستاده سپس خودتان را به سمت جلو مایل کنید و دستانتان را کمی بیشتر از عرض شانه باز کنید و محل قرار گیری دستان باید در مقابل سینه باشد.
  2. آرنج خود را صاف کنید و روی انگشتان پا قرار بگیرید.
  3. این نقطه شروع شماست.
  4. در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به آرامی پایین رفته بطوری که عضلات سینه سطح زمین را احساس کند این نقطه اوج دامنه حرکت هست و یک ثانیه مکث کنید.
  5. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید به آرامی نقطه شروع حرکت باز گردید.

اگر انجام حرکت در حالت عادی برای شما راحت است، میتوانید از حریف تمرین خود درخواست کنید یک صفحه هالتر بر روی کمر شما قرار دهد یا از کش تمرین استفاده کنید.

chest - 1.gif

حرکات جایگزین پوش آپ یا شنا

محاسبه‌گر