امتیاز
9
از 10

پرس سینه با هالتر

 • نام انگلیسی: Barbell Bench Press
 • سایر نام‌ها: پرس سینه، پرس سینه هالتر، پرس سینه دست متوسط
 • نوع حرکت: استقامتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: مقدماتی

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پرس سینه با هالتر

توضیح انجام حرکت پرس سینه با هالتر

 1. بر روی میز پرس سینه دراز بکشید، دستان خود را مقداری بیشتر از عرض شانه باز کرده و میله هالتر را بگیرید.
 2. سپس هالتر را لیفت کرده و در مقابل عضله سینه بیاورید.
 3. این نقطه شروع است.
 4. همزمان که نفس خود را به داخل میدهید هالتر را به آرامی به پایین آورید.
 5. پس از یک ثانیه مکس در حالی که نفس خود را به بیرون میدهید هالتر را به نقطه شروع بیاورید.

احتیاط
 1. اگر بتازگی بدنسازی را شروع کردید و این حرکت را برای اولین بار انجام یا با وزنه سنگین در حال انجام آن هستید حتما از حریف تمرین خود بخواهید که در بالای سر شما بایستد تا مانع از آسیب دیدگی شود.
 2. مانع از چرخش و حرکت هالتر به طرفین شوید و سعی کنید تمام فشار را با سینه انجام دهید.
chest - 1.gif

حرکات جایگزین پرس سینه با هالتر

محاسبه‌گر