امتیاز
8.9
از 10

اسکوات هالتر از جلو


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اسکوات هالتر از جلو

توضیح انجام حرکت اسکوات هالتر از جلو

  1. برای حفظ سلامتی در زمان انجام این حرکت داخل رک اسکوات باشید.
  2. برای شروع میله هالتر را با توجه به قدتان بر روی جایگاه درست قرار دهید حال یک قدم جلو رفته و دست‌های خود را از پایین میله هالتر به جلو آورده تا تقریبا با زمین موازی شوند سپس آرنج را خم کرده و هر دست بر روی ترقوه مخلاف قرارگیرد. میله هالتر را بر روی دلتوئید قرار دهید و با دو دست محکم در جای خود نگه‌دارید. توجه داشته باشید در مرکز میله هالتر قرار داشته باشید تا تعادل در طرفین در زمان بلند کردن وجود داشته باشد.
  3. با حفظ قوس طبیعی کمر به کمک پاها میله هالتر را از جای خود در آورید.
  4. یک مقدار به عقب آمده تا با رک اسکوات در زمان انجام حرکت برخورد نکنید.
  5. پاهای خود را اندازه عرض شانه باز کرده و انگشت‌های پای در راستای جهت زانو باشد.
  6. در طول انجام حرکت سر رو به جلو باشد اگر پایین را نگاه کنید احتمالا تعادل خود را از دست خواهید داد.
  7. این نقطه شروع خواهد بود.
  8. در حالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، با خم کردن زانوها پایین آمده اما حالت عمودی بالا تنه و سر رو به جلو فراموش نکنید. تا جایی پایین آمده که ران پا با زمین موازی یا عضله همسترینگ با ساق پا تقریبا زاویه 90 درجه داشته باشد.(اگر حرکت را درست انجام دهید نوک انگشتان پا و زانو در یک راستا می‌باشند)
  9. در حالی‌که نفس خود را به بیرون می‌دهید، با صاف کردن زانوها آهسته به نقطه شروع بازگردید.
عضله چهار سر ران

حرکات جایگزین اسکوات هالتر از جلو

محاسبه‌گر