یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

اسکوات با هالتر

 • نام انگلیسی: Barbell Full Squat
 • سایر نام‌ها: اسکوات کامل، اسکات
 • نوع حرکت: استقامتی
 • عضله اصلی درگیر شده: چهار سر زانو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت اسکوات با هالتر

توضیح انجام حرکت اسکوات با هالتر

 1. برای انجام این حرکت و حداکثر جلوگیری از اتفاقات احتمالی داخل رک اسکوات انجام دهید، برای شروع میله هالتر را متناسب با قد خود بر روی رک قرار دهید و و وزنه مورد نظرتان را انتخاب و با گیره محافظ هالتر پشت صفحه هالتر ببندید
 2. با استفاده از دستان و شانه خود هالتر را لیفت کرده و از داخل جایگاه در آورید و یک قدم به عقب بروید و پاهای خود را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید.
 3. این نقطه شروع شما خواهد بود.
 4. در طول انجام حرکت کمر خود را صاف نگه داشته و روبرو را نگاه کنید در حالی که نفس خود را به داخل میدهید زانوهای خود را خم کرده و به آرامی به پایین بیایید تا همسترینگ شما به ساق پا برسد.
 5. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید با نقطه شروع برگردید.
احتیاط

برای انجام این حرکت حتما از حریف تمرین خود بخواهید پشت سر شما بایستد.

quadriceps - quadriceps.gif

حرکات جایگزین اسکوات با هالتر

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!