امتیاز
9.4
از 10

اسکوات هالتر کامل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت اسکوات هالتر کامل

توضیح انجام حرکت اسکوات هالتر کامل

  1. برای انجام این حرکت و حداکثر جلوگیری از اتفاقات احتمالی داخل رک اسکوات انجام دهید، برای شروع میله هالتر را متناسب با قد خود بر روی رک قرار دهید و وزنه مورد نظرتان را انتخاب و با گیره محافظ هالتر پشت صفحه هالتر ببندید.
  2. با استفاده از دستان و شانه خود هالتر را لیفت کرده و از داخل جایگاه در آورید و یک قدم به عقب بروید و پاهای خود را به اندازه عرض شانه‌ها باز کنید.
  3. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  4. در طول انجام حرکت کمر خود را صاف نگه داشته و روبرو را نگاه کنید در حالی که نفس خود را به داخل میدهید زانوهای خود را خم کرده و به آرامی به پایین بیایید تا همسترینگ شما به ساق پا برسد.
  5. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید با نقطه شروع برگردید.
احتیاط

برای انجام این حرکت حتما از حریف تمرین خود بخواهید پشت سر شما بایستد.

عضله چهار سر ران

حرکات جایگزین اسکوات هالتر کامل

محاسبه‌گر