یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو دمبل متناوب

 • نام انگلیسی: Dumbbell Alternate Bicep Curl
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دمبل
 • سطح حرکت: مقدماتی

عکس حرکت جلو بازو دمبل متناوب

توضیح انجام حرکت جلو بازو دمبل متناوب

 1. بر روی پاهای خود ایستاده، کمر خود را صاف نگه داشته و دمبل را در دستان خود گرفته بطوریکه که کف دستانتان در مقابل باسن قرار بگیرند.
 2. در حالی که نفس خود را به بیرون می‌دهید بازو و سرشانه ثابت هستند یکی از دستان خود را با کمک آرنج بالا آورده و مچ دست مذکور را بچرخانید تا کف دستتان در مقابل عضله بازو قرار بگیرد. زاویه بین کف دست و بازو 90 درجه باشد.
 3. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید به نقطه شروع بازگردید.
 4. همین حرکت را برای دیگر دستتان انجام دهید.
biceps - Biceps.gif