امتیاز
8.9
از 10

جلو بازو دمبل


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو دمبل

توضیح انجام حرکت جلو بازو دمبل

  1. ابتدا یک جفت دمبل با وزن مناسب با دست‌های خود گرفته و صاف بایستید، آرنج را نزدیک بدن نگه‌دارید و مچ دست‌های خود را بچرخانید تا کف دست‌ها در مقابل هم قرارگیرند.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، قسمت بالایی بازو را ثابت نگه‌داشته و با انقباض عضله دو سر جلو بازو دست‌های خود را بالا آورید و تا جایی بالا آورید که انقباض کامل انجام شده و دمبل‌ها به نزدیکی شانه‌ها برسند.
  4. پس از یک مکث کوتاه در حالیکه نفس را به داخل می‌دهید، آهسته دمبل‌ها را پایین و به نقطه شروع بروید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو

حرکات جایگزین جلو بازو دمبل

محاسبه‌گر