امتیاز حرکت
8.5
از 10

جلو بازو درگ


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت جلو بازو درگ

توضیح انجام حرکت جلو بازو درگ

  1. ابتدا یک هالتر را با دست‌های خود گرفته و آرنج را نزدیک کمر حفظ کنید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با حفظ آرنج نزدیک بدن و به عقب بردن آنها هالتر را به سمت بالا آورید و همانطور که در ویدئو و تصاویر می‌بینید نباید آرنج در طرفین ثابت بوده و باید به سمت عقب برده شود و همچنین نباید شانه‌ها را به سمت بالا ببرید.
  4. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
عضله دو سر بازو - جلو بازو

حرکات جایگزین جلو بازو درگ

محاسبه‌گر