یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

جلو بازو درگ

 • نام انگلیسی: Drag Curl
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: دو سر بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: هالتر
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت جلو بازو درگ

توضیح انجام حرکت جلو بازو درگ

 1. ابتدا یک هالتر را با دست‌های خود گرفته و آرنج را نزدیک کمر حفظ کنید.
 2. این نقطه شروع خواهد بود.
 3. درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، با حفظ آرنج نزدیک بدن و به عقب بردن آنها هالتر را به سمت بالا آورید و همانطور که در ویدئو و تصاویر می‌بینید نباید آرنج در طرفین ثابت بوده و باید به سمت عقب برده شود و همچنین نباید شانه‌ها را به سمت بالا ببرید.
 4. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
biceps - Biceps.gif

حرکات جایگزین جلو بازو درگ