امتیاز
9
از 10

پارالل سینه (دیپ)

 • نام انگلیسی: Dips - Chest Version
 • سایر نام‌ها: دیپ، پارالل، دیپ سینه
 • نوع حرکت: استقامتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سینه
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: کش
 • سطح حرکت: متوسط

این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پارالل سینه (دیپ)

توضیح انجام حرکت پارالل سینه (دیپ)

 1. برای شروع حرکت شما باید در میان میله پارالل قرار گرفته و سپس دستان خود را بر روی این دو میله موازی در برابر یکدیگر قرار دهید و برای قرار گیری در نقطه شروع به کمک دستان خود به بالا جهش کنید.
 2. آرنج‌های خود را قفل(صاف) کنید.
 3. این نقطه شروع است.
 4. در حالی که نفس خود را به داخل میدهید به آرامی آرنج خود را خم کنید و با کمک پشت بازو به سمت پایین بیاید و در حالت عمود که قرار دارید، 30 درجه به سمت جلو مایل شوید و بگذارید عضلات سینه کشیده شود.
 5. پس از یک مکث در حالی که نفس خود را به بیرون میدهید به آرامی به سمت بالا و نقطه شروع برسید.
احتیاط

اگر به تازگی میخواهید این حرکت را انجام دهید و آمادگی جسمانی انجام این حرکت را ندارید از دستگاه دیپ که به شما در انجام این حرکت کمک میکنید استفاده کنید.

در صورت نیاز از حریف تمرین خود بخواهید پاهای شما را بگیرد.

chest - 1.gif

حرکات جایگزین پارالل سینه (دیپ)

محاسبه‌گر