فاکتورهای تاثیرگذار در متابولیسم پایه

۱سایز بدن:

هرچه سایز بزرگتر باشد انرژی مصرفی بیشتر است.به ازاء هر ۱۰ کیلوگرم تفاوت سایز،انرژی ۱۲۰ کالری تفاوت میکند.

۲ترکیب بدن:

بافت ماهیچه ای از نظر متابولیکی فعال است و نسبت به بافت چربی انرژی بیشتری صرف میکند.

۳سن:

با افزایش سن،مصرف انرژی کم میشود.در بزرگسالی به ازای هر دهه از عمرمتابولیسم پایه ۳-۲ % کاهش می یابد.

۴جنس:

میزان مصرف انرژی پایه در زنها،۱۰-۵% کمتر از مردها است،زیرا بافت چربی بدن خانمها از آقایان بیشتر است.

۵وضعیت هورمونی:

وضعیت هایی همچون هایپرتیروئیدیسم و هایپوتیروئیدیسم میزان مصرف انرژی را زیاد یا کم میکنند.هورمون هایی همچون کورتیزول،هورمون رشد،انسولین و اپی نفرین هم روی میزان مصرف انرژی تاثیرگذارند.

۶تب:

هر ۱ درجه افزایش دمای بدن،۱۳% میزان مصرف انرژی را بالا می برد.

۷دمای محیط:

بر اساس مطالعات به عمل آمده ، وضعیت آب و هوایی هم نقش بسزایی در تعیین متابولیسم دارد بطوری که RMR افرادی که در مناطق گرمسیری یا بسیار سرد زندگی می کنند معمولاً ۵ تا ۲۰ درصد بالاتر از افرادی است که در مناطق معتدل زندگی می کنند. در چنین شرایط بد آب و هوایی ، بدن باید برای حفظ دمای مرکزی ، فعالیت شدیدتری انجام دهد.

۸ورزش:

فعالیت فیزیکی اثر عمده ای بر روی میزان کلی سوخت و ساز بدن شما دارد و مقدار آن را در هنگام فعالیت و همچنین بعد از آن افزایش می دهد. تحقیقات اثبات می کند که در هنگام ورزش شدید ، سرعت سوخت و ساز به میزان ۱۰ برابر حالت استراحت افزایش پیدا می کند.

محاسبه‌گر