درمان سیاتیک با ورزش

بیماری سیاتیک ممکن است علل گوناگونی داشته باشد. این عارضه عصبی آزار دهنده معمولاً موجب درد گزنده ای در کپلها می شود که تا ساق پا و غالباً پایین پاکشیده می‌شود. عارضه سیاتیک غالباً با ضعف و کرختی همراه است. فتق دیسک، التهاب مفصل، مهره ها و التهاب عصب سیاتیک همه ممکن است علت این مسئله باشند.

به عقیده پزشکان چینی التهاب عصب سیاتیک ممکن است ناشی از سرماخوردگی، جذب مواد سمی از محیط زیست یا التهاب بافتهای اطراف باشد. خوشبختانه این نوع سیاتیک در مقابل ورزش واکنش مساعدی نشان می دهد.

نکته :
هنگام حمله های حاد سیاتیک عصبی نباید ورزش کرد اما در مرحله مزمن ماساژ و تمرینهای ورزشی کمک کننده است.

وسایل مورد نیاز

برای نوعی ماساژ که در التهاب مزمن عصب سیاتیک بسیار موثر است تهیه ابزار ساده و خاصی لازم است یک میله چوبی را در چند لایه پارچه بپیچید و در ماساژها از آن کمک بگیرید.

 

روش ماساژ

با میله چوبی که تهیه کرده اید خود را بزنید! از کمر شروع کنید و پشت را دور بزنید بعد با سن و ساق پاهایتان را هر گروه از عضله ها را باید ۵ تا ۱۰ دقیقه بزنید. این کار را ۳ تا ۵ بار در روز تکرار کنید.

 

تمرینهای ورزشی

پس از ماساژ ،کسانی که در مراحل اول بهبودی هستند می توانند در حالی که در بستر دراز کشیده اند تمرینهای زیر را انجام دهند:

  1. در حالی که در بستر خوابیده اند و پاها خمیده است ، زانوها را به هم فشار دهید. بعد سعی کنید با دستها آنها را از هم جدا کنید، ‌در حالی که عضله های مقابل مقاومت می کنند و می کوشند که زانوها به هم فشرده باشند، ۳۰ ثانیه این کار را ادامه دهید.
  2. در حالی که خوابیده اید و پاها خمیده است، پاها را یکی یکی راست کنید اما ران‌ها را موازی هم نگه دارید هر پا را ۳۰ ثانیه بالا نگه دارید.
  3. به پهلو دراز بکشید، با سن کمی خمیده و سمت دردناک رو به بالا باشد . پای دردناک را آرام در حدود یک دقیقه عقب و جلو ببرید.
  4. روی تخت بنشینید،‌ از عقب به دستها تکیه دهید. هر پا را به نوبت دراز و خم کنید این حرکت را هشت بار تکرار کنید. اما اگر احساس ناراحتی کردید تعداد حرکات را کمتر کنید.

وقتی که دردتان کمتر شد و رو به بهود رفت می توانید تمرینات زیر را هم به دنبال ورزشهای فوق ادامه دهید:

  1. در حالی که روی یک صندلی نشسته اید و پاهایتان کمی خمیده است، دستها را روی پاها بگذارید، از کمر به جلو خم شوید و بگذارید دستها روی پاها تا نوک انگشتانتان بلغزد. این حرکت را ۴ بار تکرار کنید.
  2. روی تخت بنشینید و پاها را دراز کنید، آرام به جلو خم شوید و سعی کنید نوک پاها را لمس کنید . این حرکت را چندبار تکرار کنید
  3. بایستید و یک شی را محکم بگیرید و پای دردناک را آرام به جلو و عقب تاب بدهید. زانوهایتان نسبتاً سست باشند. این حرکت را تا ۵ دقیقه ادامه دهید.
  4. دستها را روی باسن خود بگذارید و سنگینی خود را به روی پای راست بدهید و آن را خم کنید و پای چپ را به سمت چپ دراز کنید. بایستید و حرکت را با پای دیگر تکرار کنید. این حرکت را از هر طرف ۸ بار تکرار کنید.
  5. در حالی که ایستاده اید و دستها را روی باسن خود گذاشته اید از کمر کمی به جلو و سپس به عقب خم شوید این حرکت را ۸ بار تکرار کنید به تدریج بیشتر و بیشتر خم شوید.
  6. یک میله افقی را بالای سرتان قرار دهید و آن را بگیرید. بدن را آرام از یک سو به سوی دیگر بگردانید(حرکت عمدتاً باید در بازوان و شانه شما باشد) بالا تنه در حال چرخش به چپ و راست باید راست باشد.