یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی حرکات ایزومتریک هستید

حرکات کششی PNF را چگونه انجام دهیم؟

به طور کلی حرکات کششی PNF به حرکاتی گفته می شود که ابتدا عضلات در حالت شل و ریلکس تحت کشش قرار گرفته سپس در حالت کشش علیه مقاومتی انقباض ایزومتریک انجام می شود.

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!