یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی تفاوت تمرین با دمبل و دستگاه هستید

تفاوت تمرین با دمبل، هالتر و دستگاه در بدنسازی

طبق پیشنهاد مربیان آگاه بهترین گزینه برای افراد مبتدی هست، زیرا دامنه ی حرکتی ایمن و نیز میزان وزنه ی کاربردی در حرکات معمول بسیار مناسب است.

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!