یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

شما درمطالب هم دسته ی بدنسازی در سنین پایین هستید

آیا بدنسازى موجب توقف رشد نوجوانان میشود؟

از جمله سؤالاتى که بارها از بنده پرسیده مى شود این است که آیا نوجوانان مى توانند به کار با وزنه بپردازند؟ آیا بدنسازى موجب توقف رشد نوجوانان میشود؟ پاسخ به…

عضو کانال تلگرام فیتنس پرو شوید. کلیک کن!