امتیاز
8.6
از 10

زیر بغل سیم کش دست باز


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل سیم کش دست باز

توضیح انجام حرکت زیر بغل سیم کش دست باز

  1. بر روی دستگاه زیر بغل سیم کش نشسته و میله صاف را به آن وصل کنید و اطمینان حاصل کنید که پدهایی که روی بالای زانو قرار می‌گیرد متناسب با قد شماست تا در زمان انجام حرکت بلند یا تکان نداشته باشید.
  2. دو طرف میله را با دستان خود طوری گرفته که روی دستان خود را ببینید، فاصله بین دو دست باید بیش از عرض سرشانه باشد. اگر در اجرای حرکت گفته شده است دست معمولی فاصله دو دست باید به اندازه عضر شانه باشد.
  3. وقتی که با دو دست میله را گرفتید کمر خود را صاف کنید و قوس 30 درجه بدهید و سینه را به سمت بیرون دهید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، میله را به سمت پایین آورده تا بالا سینه را لمس کند. در انجام حرکت نباید از ساعد یا بازوها در ساده‌تر کردن حرکت استفاده کنید و بیشترین انقباض را باید عضله کمر داشته باشد.
  6. پس از یک ثانیه انقباض عضلانی در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
عضله زیر بغل - لت

حرکات جایگزین زیر بغل سیم کش دست باز

محاسبه‌گر