امتیاز
9.2
از 10

بارفیکس


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت بارفیکس

توضیح انجام حرکت بارفیکس

  1. میله بارفیکس(اگر بارفیکس معمولی هست دستان به اندازه عضر شانه باید باز شوند، اگر دست باز است دستان کمی بیشتر از عرض شانه باید باز شوند) را به خوبی گرفته و ابتدا فاصله بین دستان را انتخاب کنید.
  2. گردن خود را حدود 30 درجه به عقب خم کرده، سینه خود را به جلو آورده و قوس کمر خود را حفظ کنید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالیکه نفس خود را به بیرون میدهید به کمک عضلات کمر و خم کردن آرنج خود را بالا آورده و نقطه اوج دامنه حرکت زمانی است که میله بارفیکس در نزدیکی بالا سینه قرار بگیرد.
  5. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع بازگردید.
عضله زیر بغل - لت
محاسبه‌گر