یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

دیپ بین دو نیمکت با وزنه

 • نام انگلیسی: Weighted Bench Dip
 • سایر نام‌ها: پشت بازو دیپ
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: سه سر پشت بازو
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: دیگر
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت دیپ بین دو نیمکت با وزنه

توضیح انجام حرکت دیپ بین دو نیمکت با وزنه

 1. برای انجام این حرکت به دو نیمکت که بصورت موازی در مقابل هم قرار دارند نیاز دارید و عمود بر روی این دو نیمکت باید باشید نیمکتی که پشت کمر شماست باید با دستانتان صاف لبه آن بگیرید و فاصله بین دستان باید اندازه عرض شانه باشد. پاها باید صاف و بر روی نیمکت جلویی قرار گیرد. کمر را کمی خم کنید.
 2. از حریف تمرین خود بخواهید صفحه هالتر یا دمبل بر روی ران پاهای شما قرار دهد.
 3. این نقطه شروع خواهد بود.
 4. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی آرنج را خم تا بصورت عمود به پایین بیایید و زاویه بین ساعد و بازو باید تقریبا ۹۰ درجه باشد. تاجایی که می‌توانید آرنج را نزدیک بدن حفظ کنید.
 5. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، به آرامی به کمک عضلات سه سر پشت بازو به نقطه شروع بازگردید.
triceps - triceps.gif

حرکات جایگزین دیپ بین دو نیمکت با وزنه