امتیاز
8.7
از 10

دیپ بین دو نیمکت


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت دیپ بین دو نیمکت

توضیح انجام حرکت دیپ بین دو نیمکت

  1. برای انجام این حرکت به دو نیمکت که بصورت موازی در مقابل هم قرار دارند نیاز دارید و عمود بر روی این دو نیمکت باید باشید نیمکتی که پشت کمر شماست باید با دستانتان صاف لبه آن بگیرید و فاصله بین دستان باید اندازه عرض شانه باشد. پاها باید صاف و بر روی نیمکت جلویی قرار گیرد. کمر را کمی خم کنید.
  2. این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید، به آرامی آرنج را خم تا بصورت عمود به پایین بیایید و زاویه بین ساعد و بازو باید تقریبا 90 درجه باشد.
  4. پس از یک مکث کوتاه درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، به آرامی به کمک عضلات سه سر پشت بازو به نقطه شروع بازگردید.
عضله سه سر پشت بازو

حرکات جایگزین دیپ بین دو نیمکت

محاسبه‌گر