امتیاز حرکت
8.9
از 10

زیر بغل سیم کش میله V


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل سیم کش میله V

توضیح انجام حرکت زیر بغل سیم کش میله V

  1. بر روی گیره دستگاه میله V هفتی شکل را وصل کنید.
  2. پد رویی پا را با توجه به قدتان تنظیم کنید تا مانع از حرکت بدن در زمان انجام شود.
  3. میله V را به صورتی که کف دستان در مقابل هم باشند گرفته و سینه را بیرون دهید و 30 درجه کمر را به عقب مایل کنید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. در حالیکه نفس خود را بیرون می‌دهید، با استفاده از عضلات لت میله را پایین آورده و برای این کار تیغه‌های سرشانه را به هم نزدیک کنید و تا جایی پایین بیاید تا میله نزدیک سینه برسد. در زمان انجام حرکت کمر را ثابت نگهدارید.
  6. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
عضله زیر بغل - لت

حرکات جایگزین زیر بغل سیم کش میله V

محاسبه‌گر