یک قدم جلوتر از گذشته خود با محاسبه‌گرهای فیتنس پرو ورود به محاسبه‌گر

زیر بغل سیم کش میله V

 • نام انگلیسی: V-Bar Pulldown
 • سایر نام‌ها:
 • نوع حرکت: قدرتی
 • عضله اصلی درگیر شده: پشت یا زیر بغل
 • مکانیزم حرکت: چند مفصلی
 • تجهیزات مورد نیاز: سیم کش
 • سطح حرکت: متوسط

عکس حرکت زیر بغل سیم کش میله V

توضیح انجام حرکت زیر بغل سیم کش میله V

 1. بر روی گیره دستگاه میله V هفتی شکل را وصل کنید.
 2. پد رویی پا را با توجه به قدتان تنظیم کنید تا مانع از حرکت بدن در زمان انجام شود.
 3. میله V را به صورتی که کف دستان در مقابل هم باشند گرفته و سینه را بیرون دهید و 30 درجه کمر را به عقب مایل کنید.
 4. این نقطه شروع خواهد بود.
 5. در حالیکه نفس خود را بیرون می‌دهید، با استفاده از عضلات لت میله را پایین آورده و برای این کار تیغه‌های سرشانه را به هم نزدیک کنید و تا جایی پایین بیاید تا میله نزدیک سینه برسد. در زمان انجام حرکت کمر را ثابت نگهدارید.
 6. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید آهسته به نقطه شروع بازگردید.
lats - lats.gif

حرکات جایگزین زیر بغل سیم کش میله V