امتیاز حرکت
8.8
از 10

زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع

توضیح انجام حرکت زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع

  1. بر روی دستگاه زیر بغل سیم کش نشسته و میله عریض را انتخاب کنید. اطمینان حاصل کنید پدی که روی پا قرار می‌گیرد متناسب با قد شما است تا در زمان انجام حرکت ثابت باشید.
  2. در حالیکه میله را با فاصله کمتر از عرض شانه گرفته‌اید، انگشتان شصت باید در مقابل هم باشند.
  3. حال دستان شما در مقابل بدن قرار گرفته‌اند 30 درجه کمر را به عقب برده و قوس را رعایت کنید و سینه را به سمت بیرون بدهید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید میله را به صورت عمودی پایین آورده و تا زمانی که روی دستان به نزدیک بالای سینه برسد ادامه دهید. انجام حرکت باید با حرکت کمر باشد و دستان نباید به پایین آوردن میله کمک کنند.
  6. پس از یک مکث کوتاه، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید و تیغه‌های شانه را نزدیک به هم نگه داشته‌اید به آرامی به نقطه شروع بازگردید تا دستان کامل صاف و لت کشیده شود.
عضله زیر بغل - لت

حرکات جایگزین زیر بغل سیم کش از جلو دست جمع

محاسبه‌گر