امتیاز حرکت
8.1
از 10

کول با سیم کش


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت کول با سیم کش

توضیح انجام حرکت کول با سیم کش

  1. ابتدا قرقره سیم کش را در پایین‎ترین نقطه برده و میله صاف بلند را به گیره وصل کنید. میله را طوری گرفته که کف دست به سمت بدن باشد و فاصله بین دست‌ها کمی کمتر از عرض شانه باشد.
  2. میله در نقطه شروع باید در مقابل ران پا قرار داشته و دست‌ها صاف باشند. توجه داشته باشید که کمر صاف سینه و سر رو به جلو باشند.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. درحالی‌که نفس خود را به بیرون می‌دهید، با استفاده از سرشانه میله را به سمت بالا آورده و در طول حرکت میله باید در نزدیکی بدن باشد. میله را تا جایی بالا آورید که به نزدیکی چانه برسد. آرنج‌ها در انجام حرکت تاثیر مهمی دارند، وقتی میله را به سمت بالا می‌آورید آرنج باید همیشه بالاتر از ساعد باشد. همچنین در طول حرکت کمر باید صاف و ثاب بوده و در نقطه اوج حرکت یک ثانیه مکث کنید.
  5. درحالی‌که نفس خود را به داخل می‌دهید، آهسته به نقطه شروع بازگردید.
traps - traps.gif

حرکات جایگزین کول با سیم کش

محاسبه‌گر