امتیاز
8.9
از 10

پشت بازو سیم کش با طناب


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت بازو سیم کش با طناب

توضیح انجام حرکت پشت بازو سیم کش با طناب

  1. ابتدا قرقره سیم کش را به بالا برده و طناب را به گیره آن وصل کنید.
  2. در مقابل میله سیم کش ایستاده و کمر خود را صاف کنید و خیلی کم به سمت جلو خم شوید، بازوها را به بدن بچسبانید و باید با زمین عمو باشد، ساعدها باید حرکت داشته باشند و برای قرارگیری در نقطه شروع بین بازو و ساعدها باید زاویه 90درجه برقرار باشد.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به کمک عضله پشت بازو دستان خود را پایین آورید بطوریکه هر کدام از دستان به طرفین بدن بروند و در اوج دامنه حرکت باید دستان با زمین عمود شوند، در طول انجام حرکت نباید بازوها تکان داشته و تنها ساعد حرکت می‌کند.
  5. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به آرامی به نقطه شروع بازگردید.
عضله سه سر پشت بازو

حرکات جایگزین پشت بازو سیم کش با طناب

محاسبه‌گر