امتیاز حرکت
8.6
از 10

پشت بازو با سیم کش


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت بازو با سیم کش

توضیح انجام حرکت پشت بازو با سیم کش

  1. ابتدا به قرقره بالایی دستگاه سیم کش میله صاف را وصل کنید و سپس با دو دست طرفین میله را طوری بگیرید که روی دو دست را ببینید.
  2. در مقابل ستون عمودی ایستاده و کمر خود را کمی رو به جلو خم کنید قسمت بالایی دستان(بازو) را در کنار بدن خود نگه داشته و با زمین عمود نگه دارید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، به کمک عضلات پشت بازو میله را پایین آورده تا زمانی که ساعد بر زمین عمود و ران‌ها را لمس کند.
  5. پس از یک ثانیه مکث، درحالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع باز گردید.
عضله سه سر پشت بازو
محاسبه‌گر