امتیاز
8.9
از 10

تی بار دستگاه


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت تی بار دستگاه

توضیح انجام حرکت تی بار دستگاه

  1. ابتدا وزنه متناسب را انتخاب کنید، پاهای خود را بر روی کف تعبیه شده دستگاه قرار دهید(فاصله بین پاها اندازه عرض شانه باشد). زانو را کمی خم کنید و از باسن به سمت جلو خم شوید تا دستگیره تعبیه شده را بگیرید.(انگشتان شصت باید در مقابل هم باشد)
  2. از صاف بودن کمر اطمینان حاصل کرده و میله را از محل قرارگیری در آورید.
  3. این نقطه شروع خواهد بود.
  4. با خم کردن آرنج و جمع کرده تیغه‌های شانه به یکدیگر، میله را به سمت سینه آورید.
  5. پس از یک ثانیه مکث آهسته به نقطه شروع بازگردید.
lats - middle-back.gif

حرکات جایگزین تی بار دستگاه

محاسبه‌گر