امتیاز حرکت
7.4
از 10

پشت پا ایستاده با دستگاه


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت پشت پا ایستاده با دستگاه

توضیح انجام حرکت پشت پا ایستاده با دستگاه

  1. ارتفاع دستگاه را با قد خود تنظیم کنید و کمرتان باید 30 – 40 درجه به سمت جلو خم شود(این زاویه برای حداکثر فشار برای همسترینگ ایده‌آل است).
  2. پد پشت پای راست باید کمی پایین‌تر از عضله ساق پا قرار گیرد و پای چپ نیز بر روی پد تعبیه شده قرارگیرد و ثابت باشد.
  3. اطمینان حاصل کنید کمرتان صاف به سمت جلو خم شده است و همستری بطور کامل کشیده شده باشد و دستگیره‌های تعبیه شده بر روی دستگاه را محکم بگیرید.
  4. این نقطه شروع خواهد بود.
  5. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، پای راست خود را تا جایی که می‌توانید بدون تکان دادن عضلات بالای پا بالا آورید و فقط زانو خم شود.
  6. پس از یک ثانیه مکث درحالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
  7. پس از انجام تعداد تکرار، حال با پای چپ خود نیز همین تعداد تکرار را انجام دهید.
عضله همسترینگ

حرکات جایگزین پشت پا ایستاده با دستگاه

محاسبه‌گر