امتیاز حرکت
7.5
از 10

درازنشست


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت درازنشست

توضیح انجام حرکت درازنشست

  1. بر روی زمین خوابیده و بوسیله میله هالتر، صفحه هالتر بر روییه پا قرار دهید یا از حریف تمرین خود بخواهید تا پاهای شما را گرفته و در زمان انجام جابجایی نداشته باشید. همچنین پاها باید از زانو خم شوند.
  2. دستان خود را در پشت سر خود گره زده و این نقطه شروع خواهد بود.
  3. در حالیکه نفس خود را به بیرون می‌دهید، بالاتنه خود را بالا آورده و در ذهن خود باید زاویه هفتی شکل بین بالا تنه و ران خود را تصور کنید.
  4. پس از یک ثانیه مکث در حالیکه نفس خود را به داخل می‌دهید به نقطه شروع بازگردید.
abdominals - abs.gif

حرکات جایگزین درازنشست

محاسبه‌گر