امتیاز حرکت
8.5
از 10

درازنشست جک نایف


این حرکت را به اشتراک بگذارید...

عکس حرکت درازنشست جک نایف

توضیح انجام حرکت درازنشست جک نایف

  1. یک تشک بر روی سطح زمین بگذارید و بر روی آن دراز بکشید، دستان خود را در بالای سر و پاهای خود را صاف کنید.
  2. این نقطه شروع شما خواهد بود.
  3. در حالی که نفس خود را به بیرون میدهید دستان و پاها را به سمت یکدیگر آورده و بالا تنه خود را از روی سطح تشک بالا آورید تا شکل قیچی تشکیل شود.
  4. پس از یک ثانیه در حالیکه نفس خود را به داخل میدهید به نقطه شروع بازگردید.
راهنمایی

پاها باید زاویه 35-45 درجه نسبت به سطح زمین ایجاد و دستانتان باید به موازات پاها قرار بگیرند.

 

abdominals - abs.gif
محاسبه‌گر